Mindfulness Gebaseerd Stressreductie Programma (MBSR)

Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR - Find Inside yourSelf

8-Weekse Mindfulness Training

vanaf september 2023 online en te Roermond


Voor wie is de mindfulness meditatie en yoga training?

Deze training is voor iedereen die wil investeren in de kwaliteit van zijn of haar leven, en die bereid is om naar eigen patronen te kijken en te onderzoeken.


mind full or mindful? Find Inside yourSelf the answer

De training is effectief gebleken bij de volgende klachten:

?️ Stress en burn-out(klachten)

?️ Lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn

?️ Vermoeidheid, slapeloosheid

?️ Piekeren

?️ Onzekerheid

?️ Zelfveroordeling

?️ Zorgelijkheid

?️ Somberheid

Een intake is je eerste stap

De eerste stap voor je inschrijft voor een mindfulness training is een intake sessie, gratis & vrijblijvend.

Dan is er ruim de gelegenheid om al jouw vragen te stellen over het mindfulness gebaseerde stress reductie (MBSR) programma. Op deze manier kunnen we alvast kennismaken met elkaar. Samen maken we, naar aanleiding van het gesprek, de keuze voor deelname.

  • Is Mindfulness op dit moment in je leven de juiste keuze?
  • Past deze Mindfulness training bij je?
  • Pas ik als trainer bij je.

Om je antwoord te vinden vraag daarom eerst jouw gratis intake gesprek aan om zo te bepalen of mindfulness bij je past en of er sprake is van een “click”.


Wat is mindfulness?

Mindfulness betekent het geven van aandacht op een bepaalde wijze: doelgericht, in het heden en niet-veroordelend.

Jon Kabat-Zinn

Mindful leven betekent met aandacht leven, aanwezig en opmerkzaam zijn.

Mindfulness maakt je bewuster, bewust van wat je op dit moment ervaart, denkt en voelt, van moment tot moment.

Mindfulness helpt je om (onbewuste) belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker los te laten en je wordt er minder onbewust en automatisch in meegesleurd.

Het brengt inzicht in je (veelal onbewuste en automatische) gedachtepatronen, je reacties, je manier van handelen, je emoties en je gemoedstoestanden. Door deze bewustwording en inzichten ontstaat er in feite meer stuurmanskracht over jezelf, persoonlijk leiderschap.

Je ervaart minder stress, je piekert minder en je kunt gemakkelijker genieten.


Hoe werkt mindfulness training?

Mindfulness training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) is wetenschappelijk bewezen effectieve training om beter met stress, een vol hoofd, lastige emoties, werkdruk en overbelasting te leren omgaan. Het is in feite een mentale conditietraining die resulteert in

✅ minder stress,

✅ minder piekeren,

✅ makkelijker genieten,

✅ beter emotie-management,

✅ beter slapen,

✅ minder snel en primair reageren (dus ook vaardiger communiceren) en

✅ meer mentale fitheid en veerkracht.

Mindfulness training traint de aandacht, zodat we meer met de aandacht in het hier en nu gaan leven. Je wordt je bewuster – in het moment zelf – van je gedachten, mentale en lichamelijke reacties en je gevoelens en emoties. Daardoor ontstaat meer grip en stuurmanskracht, je komt er makkelijker los van en zo kunnen er andere keuzes gemaakt worden met betrekking tot niet behulpzame patronen en reacties (zoals bijvoorbeeld perfectionisme, het vele moeten van jezelf, controle willen hebben, en bijvoorbeeld rondjes blijven draaien in negatieve gedachten).

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken en publicaties is gebleken dat mindfulness training tot één van de meest effectieve instrumenten behoort met betrekking tot stressreductie en leiderschap.

Wil je meer informatie over de effecten van Mindfulness? Kijk dan een op www.radboudcentrumvoormindfulness.nl.

Wat houdt het MBSR training in?

De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten en een stiltedag.

Een cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.

In de bijeenkomsten oefent u met verschillende meditatietechnieken zoals de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en yoga.

Er is gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen.

Een wezenlijk onderdeel van de training is huiswerk. De meditatie- en yogaoefeningen kunt u thuis voortzetten met behulp van audiobestanden.

In een werkboek staan verschillende oefeningen beschreven voor het toepassen van aandacht in het dagelijks leven.

Ervaring leert dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt 45 minuten tot een uur per dag.

Wat leer je?

In de bijeenkomsten maakt u kennis met verschillende aandacht oefeningen.

U leert hoe u mindfulness kunt inzetten in het omgaan met stress.

Daarnaast draagt het bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de training leert u ook om te pauzeren en aanwezig te zijn in het hier en nu.

U krijgt inzicht in (automatische) gedachte- en gedragspatronen.

Daarnaast leert u een vriendelijke grondhouding naar uzelf en anderen aan te nemen.

Informatie over onderzoeken naar de effectiviteit van mindfulness kun je vinden op de onderzoekspagina van het Radboudumc Cenbrum voor Mindfulness.

Wat is het niet?

Elke mindfulness-training is gericht op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De attitude en vaardigheden die je daartoe krijgt aangereikt vragen om beoefening. Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin. De trainer zal zijn werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen en je ondersteunen t.a.v. beoefening. Je blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Hiervoor kan Find Inside yourSelf nimmer aansprakelijk worden gesteld.


Past een 8-weekse mindfulness programma bij mij?


Om jouw antwoord te vinden kun je vooraf een workshop ter kennismaking bezoeken.

Kijk hier voor de volgende mindfulness workshop ter kennismaking ofFind Inside yourSelf logo